SEKRETI I SUNDIMIT TË BOTËS

17/03/2011 00:58

 

EKRETI I SUNDIMIT TË BOTËS

Procesverbalet e pleqësisë sioniste

 

NË VEND TË parathënies

 

...Hebrenjtë kanë përjetuar vuajtje, si edhe populli shqiptar, i cili i ka strehuar e mbrojtur në kohërat më të vështira të nazizmit; “Një qind për qind e hebrenjve në Shqipëri kanë shpëtuar nga Holokausti” 

(Harvey Sarner, “Rescue in Albania”)...

“Kisha ortodokse serbe, nëpërmes bishorit Velimiroviq, “profetit” serb me influencë më të madhe pas Sveti Savës, ka zbatuar antisemitizmin e vet në shërbim të nazizmit, duke persekutuar dhe zhdukur hebrenjtë në Serbi.

Idetë dhe planet për Serbi të Madhe etnikisht homogjene, i kanë rrënjët thellë në politikën e Serbisë, të kodifikuar me memorandumin famëkeq “NAÇERTANJE”, të ish ministrit serb Ilija Garashanit, më 1844” 

(“Srbija’s Secret Ëar”, Philip J. Cohen).

Këto ide tanimë njihen botërisht. Fillet e “Naçertanjes” janë pjesë e programeve sllavomëdha të Rusisë, të cilat kanë marrë rrugë e kanë gjetur zbatim në periudhat e mëpastajme të regjimeve serbe, gjer në ditët e sotme, me një synim kryesor; dalja në detra të ngrohta nëpërmes zhdukjes dhe shpërnguljes së shqiptarëve...

*Ky libër është i botuar në fillim të shekullit të XX, është ndaluar apo larguar nga publiku, me insistimin e qarqeve hebrenj. Për herë të parë, nga Dr. Franjo Letiq, është përkthyer në gjuhën kroate, kurse në vitin 2002, nga Fatos Aliu, është përkthyer nga kroatishtja në gjuhën shqipe.

*Përmbajtja e këtij libri në formë të procesverbaleve të seancave, prej 1 deri 27, dëshmon për fillet e hershme të programit monstruoz, por praktik, të dominimit të botës, i cili i ka paraprirë dhe nxitur ngjarjet e mëpastajme që kanë ndodhur, si edhe të atyre që parashihen në të ardhmen, rezultat i skenarëve të planifikuar me domethënie dhe zbatim në botë...

*Në vazhdimin e parë, po e paraqesim SEANCEN E PARË me 24 pikat e saj, në nene, si një lloj paragrafi apo nëntituj, si dhe VËSHTRIMIN MBI LIBRIN nga Shqipëruesi.

 

Libri komplet ka 27 seanca, dhe, mund ta porositni përmes adresës elektronike-kontakti në e-mail adresën rini_fylli@msn.com,

................................................................................................................................................................................

 

 

 

 

 

 

SEANCA E PARË

 

Projekti i qeverisë së bazuar në forcë

Këtu frazeologjitë nuk kanë vend, këtu bëhet fjalë vetëm për rëndësinë e idesë dhe për ndriçimin e krahasimeve e të thënieve. Kështu do të qartësojmë sistemin tonë, duke i shqyrtuar ngjarjet nga pikë qëndrimi ynë dhe i Gojëve (1). Fillimisht duhet qartësuar se shumica e njerëzve kanë më shumë veti të këqija se sa të mira. Për këtë arsye, efekti më i madh arrihet përmes dhunës dhe frikësimit, se sa përmes polemikave që synojnë bindjen. Çdo njeri është i etshëm për pushtet. Të pakët janë ata që nuk do të pranonin të bëheshin diktatorë, po të mundnin. Shumë më të pakët janë ata që nuk do të sakrifikonin interesin e përgjithshëm për interesa personale. (1). Goja, gojët apo ngojimet sipas këtyre Procesverbaleve-Programit të fshehtë të masonerisë sioniste për sundimin e botës:”të gjithë të tjerët që nuk janë hebrenj janë paganë dhe kafshë”.

Dhuna është drejtësi

Ka e ka stepur dhe udhëhequr këtë masë të shtypshme e konservuese të cilën e quajmë njerëzim? Që në fillim të jetës shoqërore, njerëzit i janë nënshtruar dhunës së verbër e brutale, pastaj ligjit, i cili është gjithashtu dhunë, por e maskuar. Nga kjo arrihet në përfundimin se, sipas ligjit, drejtësia gjendet në dhunë.

Liberalizimi e vret lirinë e vërtetë

Liria politike është vetëm ide, por jo edhe realitet. Kjo ide duhet ndryshuar në kohën e duhur, për të tërhequr fuqinë e masave popullore në organizatën tonë politike, me ndihmën e butësisë së idealizmit të saj, nëse kemi vendosur për ta rrënuar pushtetin. Ky synim lehtësohet, nëse kundërshtari është infektuar me idenë e lirisë dhe të liberalizimit. Kështu sistemi ynë arrin fitore; sipas ligjit të jetës, sapo që frerët e pushtetit të lëshohen nga një dorë, i merr tjetra, meqenëse fuqia e verbër e popullit nuk mund të mbesë as për një ditë pa udhëheqës... Si pasojë, pushteti i ri zëvendëson të vjetrin, të dobësuar nga liberalizimi, që në lindjen e tij.

Fuqia jonë e artë

Në ditët tona, pushteti ynë i bazuar në pushtetin e udhëheqësve liberalë, është pushtet i artë.

Anarkia i bën popujt të dorëzohen para nesh

Ideja e lirisë është e parealizueshme, sepse askush nuk di ta shfrytëzojë atë në masën e duhur. Mjafton që ta lesh një batalion ta drejtojë lirshëm vetveten për një kohë, dhe kjo liri do ta bëjë të shpartallohet shpejt. Fillojnë luftërat e brendshme, të cilat, nga konflikte të vogla, shndërrohen në luftëra sociale, të cilat përmbysin shtetet dhe fuqia e tyre shndërrohet në hi e pluhur. Shteti, ose do të dërmohet nga luftërat e brendshme, ose, nga një luftë qytetare, do të bartet në duart e një armiku të huaj: në të dy rastet ai shtet ka mbaruar; i dorëzohet pushtetit tonë .

Despotizmi i kapitalit tonë

Despotizmi i kapitalit tonë u ofron popujve dërrasën e shpëtimit, pas së cilës janë të detyruar të kapen për të mos rënë në humnerë... 

Nuk ka moral kundër kundërshtarit të brendshëm

Atë, i cili mendon se arsyet tona janë të pamoralshme, do ta pyesja: nëse një shtet ka dy armiq dhe nëse lejohet që kundër armikut të jashtëm të përdoren mjete te llojllojshme strategjike, si p.sh. ruajtja në fshehtësi e planeve ofensive dhe defensive, sulmet e natës apo sulmet me forca të mëdha, pse këto mjete do të ishin të pa moralshme, kundër rrënuesit të pasurisë sonë, kundër konkurrentit tonë për pushtet?

Të mbjellim anarkinë midis masave

A mund të shpresojë një njeri i mençur dhe i arsyeshëm se do të arrijë të sundojë mbi masat përmes fakteve dhe arsyeve, duke i hapur rrugë budallallëqeve kontradiktore të budallenjve, shpirtërisht të cekët, por me aftësi për të çoroditur edhe një batalion të tërë?... Masat udhëhiqen kryesisht me epshe cikërrimtare, me thashetheme, me zakone, me tradita dhe teori sentimentale. Ato ndërhyjnë në mospajtimet partiake, të cilat pamundësojnë çdo marrëveshje, edhe atje ku ato angazhohen seriozisht; sepse masa, e pamësuar me fshehtësitë politike, shumë lehtë krijon botëkuptime të pakuptimta botëkuptime të pakuptimta, duke mbjellur farën e anarkisë në pushtet.

Në politikë nuk ka moral

Nga ajo që u tha më lart, rrjedh se politika nuk ka asgjë të përbashkët me moralin. Pushtetari, i cili i përmbahet moralit, nuk është politikan mendjemprehtë dhe pozita e tij  udhëheqëse nuk është as e qëndrueshme, as afatgjate. Ai, i cili dëshiron të udhëheqë, duhet të dijë të mashtrojë dhe të shtiret. Ndershmëria dhe sinqeriteti, si dy cilësi të krenarisë popullore, në politikë quhen dobësi. Ato përmbysin pushtetarët nga pushteti më lehtë se armiku më i egër. Le t’u përmbahen Gojët atyre vetive, por ne nuk guxojmë kurrsesi të lejojmë që ato të na udhëheqin në veprimtarin tonë. 

Forca krijon drejtësinë

Drejtësia e jonë mbështetet në forcën. Fjala “drejtësi” ka një kuptim qe nuk bazohet në asgjë. Drejtësi thotë: “më jepni çka dua dhe do t’ju dëshmoj se jam më i fuqishëm se ju”. Ku fillon drejtësia? Ku mbaron? Ku mbështetet?  Në shtetet me pushtet të organizuar dobët, ku ligjet dhe udhëheqësi janë të pafuqishëm, me autoritet të dobët për shkak të liberalizimit dhe përparësive të imagjinuara të tij, është e drejta e jonë që me fuqinë e më të fortit, të sulmojmë dhe rrënojmë regjimin ekzistuese dhe institucionet e tij, duke u bërë zotërues të tyre... 

.......vazhdon.......

Back

Search site

© 2014 All rights reserved.