EDHE NJË ARGUMENT QË FLETË VET

 REGJISTRI I KRIMINELËVE TË IMPLIKUAR NË KRIMET E LUFTËS NË KOSOVË 1998/1999

1. Shutiq Sllobodan Vuqko, i lindur më 28.06.1966 në Shtupel me Nr. të lejes 54076 dhe me nr. personal 2806966932041 e lëshuar nga SUP Klinë.
2. Qakolli Milaim Muhamet, i lindur më 29.05.1970 në fshatin Drenofc, me nr. të lejes 66699 dhe me nr. personal 05970932011 – SUP Klinë.
3. Donqiq Millosh Savo, ilindur më 09.01.1954, në Bingjë, më nr.të lejes 8183 dhe me nr. personal 0901954932017 – SUP Klina, me profesion punëtor rezervist.
4. Stepiq Aleksa Nedelko, i lindur më 30.08.1937, në Drenovc, me nr. të lejes 37095 dhe nr. personal 3008937932016 – SUP Klina.
5. Zhivkoviq Radosav Danilo, i lindur më 22.07.1962 në Krushevë të Madhe me nr. të regjistrit 8254, pa nr. personal e lëshuar nga SUP Klina.
6. Vuqiqeviq Ranko Lazar, i lindur më05.10.1964 në fshatin Klinavc, me nr. të regjistrit 37719 dhe me nr. personal 0510964932016 – SUP Klina.
7. Pavloviq Dragomir Mirko, i lindur më 30.07.1977 në Klinë me nr.të regjistrit 38710 dhe me nr personal 3007957932032 – SUP Klina.
8. Gariq Dragan Radovan, i lindur më 23.10.1961 në fshatin Dollovë me nr.të regjistrir 52895 dhe me nr. personal 2310961932048 – SUP Klina.
9. Donqiq Dragan Danilo, i lindur më 14.05.1958 në Bingjë, me nr.te regjistrit 62796 dhe me nr. personal 1405958500150 - SUP Klina. Pjesëmarrës direkt në masakra kundër shqiptarëve.
10. Orloviq Savo Spasoje, i lindur më 15.04.1969 në Poterq të Epërm, me nr. të regjistrit 59998 dhe me nr. personal 1504969932026 – SUP Klina.
11. Krasiq Miliq Milosh, i lindur më 13.03.1952 në Gremnik, me nr.të regjistrit 25128 dhe me nr. personal 1303952932019 – SUP Klina.
12. Gjurgjeviq Milenko Stevan, i lindur më 06.08.1966 në Grabanicë me nr. të regjistrit 66323 dhe me nr. personal 06089966932013 – SUP Klina.
13. Gjurgjeviq Zhivan Jeremija, i lindur më 19.02.1965 në Grabanicë me nr.të regjistrit 45063 dhe me nr. personal 19029659332035 _ SUP Klina.
14. Gariq Rangje Zhivota, i lindur më 02.01.1968 në Dollovë me nr.të regjistrit 25864 dhe me nr. personal 0201968932042 –SUP Klina.
15. Donqiq Vojislav Dragiq, i lindur më 08.02.1959 në Bingjë me nr.të regjistrit 50628 dhe me nr. personal 08029599320 –SUP Klina. Udhëheqës i forcave paramilitare.
16. Boro Jaksimoviq Petar, i lindur më 10.09.1974 në Gjurgjevik të Vogël me nr. të regjistrit 45653 dhe më nr. personal 1009974934774 – SUP Klina.
17. Banjac Danilo Vaso, i lindur më 14.07.1946 në Bërkovë me nr. të regjistrit 41705 dhe me nr. personal 1407946932015 – SUP Klina.
18. Berisha Emin Alil, i lindur më 08.06.1957 në Maglaj me nr. të regjistrit 35535 dhe nr. personal 0806957932105 – SUP Klina.
19. Kurosh Ramadan Salih, i lindur më 10.04.1956 në Kijevë me nr. të regjistrit 62590 dhe nr. personal 1004956932016 – SUP Klina.
20. Radosavleviq Rdomir Ilija, i lindur më 26.02.1957 në Klinë me nr. të regjistrit 55357 dhe me nr. personal 2602957932018 – SUP Klina.
21. Balaj Ramadan Beqir, i lindur më 14.11.1939 në Gllarevë me nr. të regjistrit 66921 dhe me nr. personal 1411939932015 – SUP Klina.
22. Stepiq Zharko Radomir, i lindur më 26.09.1956 në Drenovc me nr. të regjistrit 66640 dhe me nr. personal 2609956932035 lëshuar nga SUP Klina. 
Numri në këtë regjistër përfundon me 47 të gjithë kriminel që do t’ua përshkruaj vetëm emrat e tyre kurse të dhënat tjera janë në regjistrin që edhe sot e ka KMDLNJ në Klinë. 
Zhivkoviq Jablan Spasoje, Zhivkoviq Jagosh Spasoje, Zhivkoviq Sasha Gollub, Gariq Zhivan Pero, Gariq Stanoje Bojko, Gariq Bogiq Kersto, Mikiq Borislav Dragoljub, Magiq Vesko Milutin,(polic famëkeq) Banjac Bozhidar Spaso, Gariq Çedomir Zhivota, Raqiq Ljubomir Milorad, Dabizhljeviq Zhivko Simjon, Qakolli Naim Selim, Maroshiq Radojica Radenko, Cvetkoviq Zhivan Zarija, Zhivkoviq Nenad Tomislav, Balaj Pajazit Beqir, Balaj Naim Ramadan, Gariq Miliq Kersto, Donqiq Ranko (udhëheqës i SPB në Pejë dhe Klinë-udhëheqës në masakra), Donqiq Stojan Jovan (udhëheqës i paramilitarëve për komunën e Klinës), Misirliq Jagosh Blagoje, Misirliq Milko Radosh (polic famëkeq- ekzekutues i drejtë për drejtë ndaj familjes Zhabota – 6 të vrar dhe 5 të plagosur), Vukosavljeviq Dragan(paramilitar i njohur për krime lufte). 
Ky regjistër është në KMDLNJ në Klinë, unë e huazova për ta botuar në tërësi dhe për të treguar së shumica e këtyre kriminelëve edhe sot shëtisin lirshëm nëpër Klinë e Kosovë. 
                                                  (Shkrimin e pergatiti dhe e nxori nga Libri "Udhët e mija", autori Dibran Fylli)

Search site

© 2014 All rights reserved.