FRONTI DEMOKRATIK I BASHKIMIT KOMBËTAR-FDBK:

FRONTI DEMOKRATIK I BASHKIMIT KOMBËTAR-FDBK:


               MEMORANDUM
Drejtuar:
1. Asamblesë së Përgjithshme të OKB-ve;
2. Këshillit të Bashkimit Evropian;
3. Senatit të SHBA-ve;
4. Institucioneve të Republikës së Shqipërisë;
5. Institucioneve të Republikës së Kosovës;
6. Trupit Diplomatik në Tiranë dhe Prishtinë;
7. Masmendiave të shkruara dhe elektronike shqiptare dhe të huaja.

BALLKANI TË MOS MBETET NJË „FUÇI BAROTI“!

Zonja e zotërij!
Vendosmëria dhe përkushtimi i anëtarësisë së gjërë të Frontit Demokratik për Bashkim Kombëtar(FDBK), një formacion ky politiko-atdhetar mbarëkombëtar, i mirë-organizuar në të gjitha trojet shqiptare të Shqiperisë Etnike në Ballkan dhe edhe në mërgatën shqiptare (në të gjithë shtetet e BE-së, dhe edhe në SHBA, në Kanada dhe në Australi), na detyron që, për herë të dytë, pas MEMORANDUMIT të shtatorit të vitit 2002, të dërguar në emër të ish Kryesisë Qendrore të ish Frontit për Bashkim Kombëtar Shqiptar (FBKSH) dhe strukturave të tij, të nënshkruar nga Kryetari i FBKSH-së, Mr. Valdet Vardari (Mr. Gafurr ADILI), nga Sekretari Politik i FBKSH-së, Av. Alban Vjosa (Av. Idajet BEQIRI) dhe nga General Ramadan Verikolli (Gjenarl Veli LLAKAJ), t'iu drejtohemi edhe një herë ( për herë të dytë) me këtë MEMORANDUM, dhe me këtë rast edhe t'iu rikujtojmë kontatimin tonë të gati të një dekade me parë (22 shtator 2002) se, edhe pas një dekade të gjithë atyre luftrave të shkaktuara nga Serbia dhe aleatet e saj në Kroaci, në Bosnjë e Hercegovinë, në Kosovë, në Kosovën Lindore (Preshevë, Medvegjë dhe Bujanoc) dhe në Kosovën Jugore (Luginën e Vardarit nën „Maqedoni“) BALLKANI, edhe sot kësaj dite, ka ngelur në „FUÇI BAROTI, sepse ju ndërkombëtarët vazhdoni të jeni të përqëndruar në barazimin e xhelatit (Serbisë) me viktimën (Kosovën) në të ashtuquajturin proces të "negociatave" midis viktimës (Kosovës) dhe xhelatit të saj (Serbisë), e cila vazhdon të jetë, ashtu si dikur ishte ish RSFJ, e ledhatuara e juaj.
Fronti Demokratik i Bashkimit Kombëtar (FDBK) vlerson, për sa poshtë vijon:
1. Ballkani, që të mundet të shëndrohet nga një „fuçi baroti“ në një vatër paqe dhe stabiliteti, paqe e stabilitet ky që do të rrezatonte edhe në Bashkimin Evropjan (BE) dhe edhe më gjërë, përfundimisht do të duhet që të ndërpritet konflikti midis dy parimeve, midis Parimit të OSBE-së për mosndryshim të kufijëve në Ballkan, të sanksionuar edhe në Konferencën e DEJTON-it, dhe Parimit Wilsonian të së Drejtës së Vetëvendosjës, si dhe përfundimisht edhe të zhvleftesohet DEJTONI-i dhe edhe urgjentisht, para se të bëhet shumë vonë, para se të fillojnë konfiltet e raja në Ballkan, të cilet mund të marrin përmasat edhe të një Lufte Ballkanike, Luftë Ballkanike kjo që, në këtë kohë të krizës financiare dhe ekonomike globale, do të mundet që të shkaktojë edhe Luftën e Tretë Botrore, urgjentisht të duhet që të organizohet Konferenca Ballkanike e emërtuar: LONDRA E DYTË:
2. Parimi bazë, mbi të cilën do të duhet të bazohen edhe punimet e saj, të Londrës 2, do të duhet të jetë e Drejta e Vetëvendosjës dhe krijimi i shteteve etnike në Ballkan, si: Shqipëria Etnike, Greqia Etnike, Bullgaria Etnike, Serbia Etnike dhe Kroacia Etnike.
3. Gjithashtu, Londra 2 do të duhet që, në Kartën e Konferncës së Londrës 2, të sanksionojë edhe respektimin dhe garantimin e të gjitha të drejtave të minoriteteve në Shqipërinë Etnike, në Bullgarinë Etnike, në Serbinë Etnike dhe në Kroacinë Etnike.
Zonja e zotërij!
Asambleja e Përgjithshme e OKB-së të drejtës së vetëvendosjes i ka kushtuar shumë hapësirë në rezolutat e saj. Po iu japim vetëm disa të tilla, si më poshtë vijon:

- Rezoluta nr. 637 (VII), e miratuar më 16.12.1952:
"E drejta e vetëvendosjes së popujve dhe të kombeve është parakusht për respektimin e plotë të të drejtave dhe lirive të njeriut".

- Rezoluta nr. 1514 (XV) "Rezoluta për dekolonizim", e miratuar më 14.12.1960:
- Neni 1: "Integrimi i një territori etnik duhet të jetë rezultat i shprehjes së vullnetit të lirë të popujve të atij territori".
- Neni 2: "Të gjithë popujt kanë të drejtën e vetëvendosjes përmes të cilit mund të përcaktojnë lirisht statusin e tyre politik, për të vazhduar zhvillimin e tyre ekonomik, kulturor dhe shoqëror".
- Neni 3: "Papërshtatshmëria e përgatitjes politike, ekonomike, shoqërore ose edukative nuk do të duhej asnjëherë të paraqitej si pretekst për shtyrjen e pavarësisë".

- Rezoluta nr. 1654 të datës së 27 nëntor 1961 ripërsërit dhe ripohon në nenin 1 të tij "objektivat dhe parimet të ruajtura në Deklaratën të pranimit të pavarësisë së shteteve dhe popujve të përmbajtura në rezolutën 1514 (XV) të 14 dhjetorit 1960. Neni 3 jep themelin për caktimin e një Komiteti Special, që merret me problemin e dekolonizimit.

- Rezoluta nr. 1810 (XVII) ripohon "bindjen se çdo vonesë të implementimit të Deklaratës [së dekolonizimit nr. 1514]përbën një burim të vazhdueshëm të konfliktit ndërkombëtar, duke penguar seriozisht bashkëpunimin internacional dhe duke krijuar rritshëm në shumë rajone të botës situata të rrezikshme që mund të kërcënojnë paqen dhe sigurimin ndërkombëtar".

- Rezoluta nr. 1815 (XVII) e miratuar më 18.12. 1962 (Paragrafi 1, pika e): "E drejta e vetëvendosjes është një ndër parimet bazë të së drejtës ndërkombëtare mbi të cilën duhet të mbështetet patjetër edhe politika e koekzistencës aktive paqësore".

- Rezoluta nr. 1956 (XVIII), e miratuar më 12. 12. 1963 dhe rezoluta nr. 2105 (XX), e miratuar më 20.12.1965, rikonfirmon dhe riafirmon Rezolutën e Dekolonizimit nr. 1514 (XV) të vitit 1960. Janë thirrur të gjitha shtetet të sigurojnë ndihmën morale dhe materiale për lëvizjet çlirimtare (p.sh. neni 10 të rezolutës 2105), njeh legjitimitetin e luftës së popujve nën zgjedhë koloniale me qëllim të ushtrimit të së drejtës së vetëvendosjes dhe pavarësisë dhe fton të gjitha Shtetet të sigurojë asistencë morale dhe materiale për lëvizjet kombëtare çlirimtare në territoret koloniale").

- Rezoluta 2625 (XXV), e miratuar më 24. 12.1970, në pikën 5 të saj thotë: "Krijimi i shteteve të pavarura dhe sovrane, bashkimi i lirë me ndonjë shtet tjetër të pavarur, varet nga vendimi i miratuar politik i atij populli, që mbështetjen e ka në realizimin e së drejtës së vetëvendosjes. Prandaj, çfarëdo formë tjetër shtetërore që i imponohet me forcë, duke e sjellë kësisoj në pozitë të pabarabartë dhe të varur, përbën shkelje flagrante të vetëvendosjes dhe të të drejtave të barabarta të atij populli".

- Rezolutat 44/147 të vitit 1992 të mbledhjes 82 të Asamblesë së Përgjithshme të OKB-së dhe 48/93 të vitit 1993 të mbledhjes 83 të Asamblesë së Përgjithshme të OKB-së theksojnë së të gjitha popujt kanë të drejtën, lirisht dhe pa ndërhyrje të jashtme të përcaktojnë statusin e tyre politik dhe të shkojnë përpara në zhvillimin e tyre ekonomik, social, kulturor dhe se çdo Shtet ka detyrën të respektojë të drejtën në përputhje me përcaktimet e Kartës.

Zonja e zotërij!
Përfundimisht duhet të bindeni se, edhe koncepti juaj i shteteve multietnike në Ballkan ka dështuar, sepse edhe në këtë rast nuk e keni zbatuar parimin e njejtë të shteteve multietnike për të gjitha shtetet e Ballkanit. Përderisa këtë parim, të shtetit multietnik, e keni zbatuar në shtetin më pak multietnik, në Republikën e Kosovës, në krahasim me të gjitha shtetet e tjera, me Serbinë (me shqiptarët në Preshevë, Medvegjë dhe Bujanoc, si dhe me mbi 100 mijë shqiptarë edhe në Beograd, me hungarezë, me romunë, me boshjakë, me bullgarë, me romë etj…), me Malin e Zi (me mbi 30% serbë, më mbi 7% shqiptarë, me boshjakë, me romë etj…), me „Maqedonië“ (me mbi 27% shqiptarë, me bullgarë, me serbë, me grekë, me turqë, me romë, etj…) dhe me Greqinë, anëtare e Bashkimit Evropian (me mbi 2 millonë arvanitas vetëm në Athinë dhe rrethinat e saj, me shqiptarë Çamë, me turqë, me bullgarë, me kucovllahë, me romë etj…), në Republikën e Kosovës, ku mbi 90% e popullsisë është shqiptare, keni zbatuar parimin e shtetit multetnik, dhe një parim të tillë keni pretenduar që ta zbatoni edhe në Republikën e Shqipërisë, ku të gjitha minoritetet (minoriteti grek, minoriteti malazez dhe sllavo-maqedonas) nuk e arrijnë as 2 %-shin e numrit të përgjithëshëm të popullsisë në Republikën e Shqiperisë, por që Greqia, anëtare e Bashkimit Evropian, duke i keqpërdorur edhe fondet e Bashkimit Evropian dhe duke ndarë edhe pensione është përpjekur që mbi baza të ndryshimit të fesë dhe të etnisë të rrisë numrin e minoritetit grek në Republikën e Shqipërisë, e cila në të drejtën pozitive ndërkombëtare aktualisht paraqet një rast „Sui Generis“, sepse nga të gjitha anët e saj, si:
1. Nga Veriu (Ulqini, Tivari, Tuzi, Hoti, Gruda dhe Plavë-Gucia);
2. Nga Veri-Lindja (Kosova dhe trojet e saj);
3. Nga Lindja (Struga, Prespa, Manastiri, Perlepi,Velesi, Komanova, Shkupi, Tetova, Gostivari dhe Kërçova); dhe
4. Nga Jugu (Krahina e Çamërisë)
kufizohet vetë me trojet e saj etnike shqiptare dhe edhe më popullsinë e saj shqiptare.
Kemi bindjen e patundur se, sikur të mos ishte Deti Adriatik, edhe Italia do të kishte marrë (pushtuar e kolonizuar ) troje të Repulikës së Shqipërisë.
Gjithashtu konsiderojmë se, edhe populli shqiptar përben një rast „ Siu Generis“ në të drejtën pozitive ndërkombëtare, sepse e drejta e Vetëvendosjës, një e drejtë kjo e garantuar në dhjetra rezoluta të Asamblesë së Përgjithëshme të OKB-ve, deri më tani i është mohuar dhe vazhdon t'i mohohet vetëm popullit shqiptar, prandaj Këshilli Mbarë-Kombëtar i Frontit Demokratik për Bashkim Kombëtar, nga kjo mbledhje e tij, e mbajtur me 26 dhe 27 mars 2011, në Kukës, përmes këtij MEMORANDUMI këkon, për sa më poshtë vijon:
1. Urgjentisht të organizohet Konferenca Ballkanike, e llojit Londra II;
2. Londra II, për parim kryesor të ketë të Drejtën e Vetëvendosjes së popujve të Ballkanit dhe të krijimi të shtetëve etnike në Ballkan, si:
Shqipëria Etnike, Greqina Etnike, Bullgaria Etnike, Serbia Etnike dhe Kroacia Etnike:
3. Në këtë Konferencë Ballkanike (Londra II) të ftohet edhe Fronti Demokratik i Bashkimit Kombëtar-FDBK.
                                       Me respekt!
Në emër të Këshillit Mbarë-Kombëtar të Frontit Demokratik të Bahkimit Kombëtar (KMK të FDBK) dhe të Kryesisë Qëndrore e FDBK-së:
1. Kryetari i FDBK-së, Gafurr ADILI, nga Kërçova nën IRJM në Tiranë të Republikes së Shqipërisë (d.v.);
2. Zv. Kryetari i FDBK-së, Vesel BOJKU nga Dardana (ish Kamenica) e Republikës së Kosovës (d.v.);
3. Sekretari i Përgjithshëm i FDBK-së, Zef CUPI nga Mirëdita në Durrës (d.v.).

Tiranë - Prishtinë, më 31 mars 2011        postuar nga: GAfurr Adili
____________________________________________________________________________

DEMOCRATIC FRONT OF NATIONAL UNIFICATION-DFNU:

MEMORANDUM
Directed to:
1. UN General Assembly
2. Council of the European Union
3. US Senate
4. Institutions of Republic of Albania
5. Institutions of Republic of Kosova
6. Diplomatic Corps in Tirana and Prishtina
7. Written and electronic Albanian and foreign mass-media.

Balkans must not remain a "powder keg"

Ladies and gentlemen!
The determination and the abnegation of the wide membership of the Democratic Front of National Unification Front (DFNU), a nationwide political-patriotic formation, well-organized in all the Albanian territories of Ethnic Albania and in the Albanian immigrant community (in all EU states, also in USA, Canada and Australia), obliges us for the second time after the MEMORANDUM of September 2002, sent on the behalf of the former Central Presidency of the former Albanian National Unification Front (ANUF) and its structures , signed bz the ANUF Chairman, Mr. Valdet Vardari (Mr. Gafurr ADILI), by the ANUF Political Secretary Av. Alban Vjosa (Av. Idajet BEQIRI) and by General Ramadan Verikolli (General Veli LLAKAJ) to direct to you once again (for the second time) with this MEMORANDUM. And with this occasion to remember our ascerntainment made nearly a decade ago (22 September 2002) that, after a decade of all those wars caused by Serbia and its allies in Croatia, in Bosnia and Herzegovina, in Kosova, in Eastern Kosova (Presheva, Medvegja and Bujanoc) and in Southern Kosova, (Vardar Valley under "Macedonia") even today of this day, BALKANS were draged into a POWDER KEG, because you, the internationals continue to be concentrated in the equalization of the executioner (Serbia) with the victim (Kosova) in the so-called process of "negotiations" between the victim (Kosova) and its executioner (Serbia), which continue to be your cuddled baby, how it was once also the former Socialist Federative Republic of Yugoslavia.

The Democratic Front of National Unification (DFNU) appreciates as is follows below:
1. In order to change the Balkans from a "powder keg" into a hearth of peace and stability, peace and stability which would be spread also in the European Union and widely, it must be interrupted the conflict between two principles, between the Principle of OSCE for the blocking of change of the borders in Balkans, sanctioned also in the Conference of DAYTON and the Wilsonian Principle of the Right of Self-Determination and finally DAYTON to be anulled and urgently to be organized the Ballkan Conference named SECOND LONDON before it's not too late, before the neq conflicts in Balkans not begin, which can take the dimensions also of a Balkan War that, in the time of the financiary and global economic crisis could cause also the Third World War.
2. The basis principle on which has to be based also its proceedings of London 2 should be the Right of Self-Determination and the creation of the ethnic states in Balkans, as: Ethnic Albania, Ethnic Greece, Ethnic Bulgaria, Ethnic Serbia and Ethnic Croatia.
3. London 2 should sanction in the Charter of the Conference also the respect and guarantee of all the rights of minorities in Ethnic Albania, Ethnic Bulgaria, in Ethc Serbia and in Ethnic Croatia.

Ladies and gentlemen!
The UN General Assembly has dedicated much space to the right of self-determination in its own resolutions.
We give some of them:
-The Resolution nr. 637 (VII), approved on 16.12.1952: "... the right of peoples and nations to self-determination is a prerequisite to the full enjoyment of the all fundamental human rights".
-The Resolution nr. 1514 (XV) "Resolution for decolonization", approved on 14.12.1960:
- Article 1: "The subjection of peoples to alien subjugation, domination and exploitation constitutes a denial of the fundamental human rights, is contrary to the Charter of the United Nation and is an impediement to the promotion of world peace and co-operation"
-Article 2: "All peoples have the right to self-determination by virtue of that right they freely determine their political status and freely pursue their economic, social and cultural development"
-Article 3: "Inadequacy of political, economic, social or educational preparedness should never serve as a pretext for delaying independence"
-Resolution 1654 of date of 27 November 1961 reiterates and reaffirms in its article 1 "the objectives and the principles enshrined in the Declaration on granting of independence to colonial countries and peoples contained in its resolution 1514 (XV) of 14 December 1960". Article 3 give the foundation for the establishment of a Special Committee, which is dealing with the problem of decolonization.
-Resolution nr. 1810 (XVII) reaffirms "its conviction that any delay in the implementation of the Declaration constitutes a source of international conflict, seriously impeding international co-operation and creating in many regions of the world increasingly dangerous situations likely to threaten international peace and security".
-Resolution nr. 1956 (XVIII), approved on 12.12.1963 and the resolution 2015 (XX), approved on 20.12.1965, reconfirm and reaffirm the Resolution of Decolonization nr 1514 (XV) of year 1960. All the states are invited to provide material and moral assistance to the liberation movements in colonial Territores. Fot example, article 10 of resolution 2105 "recognizes the legitimacy of the struggle of the people under colonial rule to exercise their right of self-determination and independence and invites all states to provide material and moral assistance to the liberation movements in colonial Territories".
-Resolution 2625 (XXV), approved on 24. 12.1970, at allineate 5 says: "The estabilishment of a sovereign and independent State, the free association or integration with an independent State or the emergence into any other political status freely determined by a people constitute modes of implementing of the right of self-determination by that people".
-Resolutions 44/147 of year 1992 of the 82th meeting of the UN General Assembly and 48/93 of year 1993 of the UN General Assembly accentuate that aall the peoples have the right, freely and without any foreign interference to define their political status and to go foreward in their economic, social, cultural developement and every State has the right to respect the right in accordance with the stipulations of the Charter
Ladies and gentlemen!
You must finally convince that your concept of the multiethnic states in Balkans has failed because you don't have applied also in this case the same principle of multiethnic states for all the states of the Balkans. Because this principle of the multiethnic state you have applied in the state less multiethnic, in the Republic of Kosova in comparison with other states, with Serbia (with Albanians in Presheva, Medvegja and Bujanoc and with more than 100 thousand Albanians also in Belgrade, with Hungarians, with Romanians, with Bosnians, with Bulgarians, with Gypsies, so on), with Montenegro (with more than 30% Serbs, with more than 7% Albanians, with Bosnians, with Gypsies, so on...). with "Macedonia" (with more than 27% Albanians, with Bulgarians, with Serbs, with Greeks, with Turks, with Gypsies, so on...) and with Greece, member of the European Union (with more than 2 milion Arvanitas only in Athens and its soroundings, with Albanians Cham, with Turks, with Bulgarians, with Vlachs, with Gypsies, so on). In Republic of Kosova, where more than 90% if the population is Albanian, you have applied the principle of the multiethnic state and such a principle you claimed to apply also in Republic of Albania, where all the minorities (Greek minority, Montenegrin minority and Slavic-Macedonian minority) don't achieve even 2% of the general number of the population, but Greece, member of the European Union, is trying that on the basis of the change of the religion and etniity, misusing also the funds of the European Union and spreading also pensions, to rise the number of the Greek minority in the Republic of Albania, which actually represents a case "sui generis" in the positive international law, because on all its edges, like:
1. in North (Ulqin, Tivar, Tuz, Hoti, Gruda and Plava-Gucia)
2. in North - East (Kosova and its territories);
3. in East (Struga, Prespa, Manastir, Perlep, Veles, Kumanova, Shkup, Tetova, Gostivar; and
4. in South (the Province of Chameria)
is bordering with its own ethinc Albanian territories and with its own Albanian state.
We have the unshackable conviction that, if it wouldn't have been the Adriatic Sea, also Italy had taken (conquested and colonized) territories of the Republic of Albania.
We also consider that the Albanian people tpp represent a case "Sui Generis" in the positive international law, because the right of Self-determination, a right guaranteed in tens of resolutions of the UN General Assembly, until now is denied and continues to be denied only to the Albanian people, so the Nationwide Council of the Democratic Front of National Unification demands in this meeting held on 26 and 27 MArch 2011, in Kukes, through this MEMORANDUM, as it follows below:
1. Urgently to be organised the Balkan Conference of type London II.
2. London 2 to have as principal principle, the Right of Self-Determination of the people of Balkans and the creation of the ethnic states in Balkans, as:
Ethnic Albania, Ethnic Greece, Ethnic Bulgaria, Ethnic Serbia and Ethnic Croatia
3. In this Balkan Conference (London II) to invited also the Democratic Front of National Unification - DFNU.

                                      With respect!
On the behalf of the Nationwide Concil of the Democratic Front of National Unification (NWC of DFNU( and of the DFNU Central Presidency:
1. DFNU Chairman, Gafurr ADILI form Kercova under FYROM in Tirana of the Republic of Albania;
2. DFNU Vicepresident, Vesel BOJKU from Dardana (former Kamenica) of the Republic of Kosova;
3. DFNU General Secretary, Zef CUPI from Miredita in Durres of the Republic of Albania.

Tirana - Prishtina, on 31 March 2011
………………………………………………………………………….
 

Search site

© 2014 All rights reserved.